Test- och mätsystem

RealTest erbjuder kundanpassade mätsystem och automatiserade testsystem. Vi kan hjälpa er med resursförstärkning på plats alternativt utvecklar vi ert nya system i våra lokaler. Våra leveranser sker alltid med hög kvalitet.

Läs mer… 

Inbyggda system

Genom åren har vi byggt upp en stor kunskap om utveckling av inbyggda system. Vi förstår komplexiteten och samspelet mellan mjukvara, elektronik och realtidskraven i våra kunders system.

Läs mer…

Produktutveckling

Produktutveckling och produktion allt mer komplext. I vår roll som leverantör arbetar vi mycket med att förstå kundens verksamhet och behov för att vi i nära samarbete med kunden utveckla unika produktlösningar.

Läs mer…

Systemutveckling

Vi utvecklar applikationer och integrerar system för bl. a. Windows och webb. För oss är det viktigt att förstå kundens verksamhet och stötta kunden genom hela utvecklingsprocessen.

Läs mer…

 

Kvalitetssäkring

Vi har ett högt kundfokus och eftersträvar hög kvalitet i våra kundleveranser. Med kvalitet menas såväl funktionell kvalitet såsom förändringsbarhet, återanvändbarhet samt möjlighet att förvalta.

Läs mer…

 

Förvaltning

Vi har utformat en unik förvaltningsmodell som används med framgång hos våra kunder inom så väl bank & finans samt industrin. Modellen är flexibel och passar både små och stora förvaltningsåtaganden.

Läs mer…