Förvaltning

RealTest

Förvaltning

RealTest utvecklat en egen flexibel och proaktiv förvaltningsmodell. Med denna modell kan vi lägga grunden för ett samarbete som styr upp hela förvaltningsprocessen och som också skapar ett engagemang i vår kunds organisation för förvaltningsfrågorna.

Kraven har ökat på den förvaltningsfas som tar vid efter att ett utvecklingsprojekt resulterat i ett driftsatt system. Dagens system måste ständigt vidareutvecklas och för det behövs kompetens, resurser och en proaktiv förvaltningsstrategi. Betydelsen av en bra förvaltning understryks också av att den största delen av totalkostnaden för ett nytt system ligger på förvaltnings- och inte på utvecklingsfasen.

Genom att förlänga samarbetet och övergå till en förvaltningsfas kan kunder fokusera på sin kärnverksamhet och säkerställa en stabil och högkvalitativ drift av sina system. Precis som för våra tjänster kan vi skräddarsy utbildningstillfällen som är direkt anpassade till vår kunds behov. Dessa utbildningar kan omfatta förvaltningsprocessen och kraven för en proaktiv förvaltningsstrategi. Våra specialister inom test- och mätsystem och kvalitetssäkring kan leda utbildningar som bidrar till en värdefull kompetensutveckling och ett ökat engagemang i kundens organisation.

Vår förvaltning i korthet

 • Standardiserade och flexibla avtalsmallar som enkelt kan kundanpassas
 • En förvaltningsansvarig hos RealTest samordnar arbetet i en förvaltningsgrupp
 • En kundanpassad process för att fånga upp och delge utvecklingsidéer
 • Rådgivning i beslutsprocessen vid rangordning av idéer
 • Ett tydligt definierat Service Level Agreement (SLA)

  Västerås

  Pilgatan 8c,
  721 30 Västerås

  Tel: 021-129601
  info@realtest.se

  Stockholm

  Sundbybergs Torg 1
  172 67 Sundbyberg

  Tel: 021-129601
  info@realtest.se

  En del av Real Cognit Group