Kvalitetssäkring

RealTest

Kvalitetssäkring

RealTest medarbetares kunskap om de krav som ställs på kvalitetssäkring är stor och de vet hur viktigt det är att arbeta med kvalitetsfrågorna ur ett brett perspektiv. De anlitas för att utveckla krav- och teststrategier, för att förbättra processer samt för att förvalta och ge användarstöd runt de miljöer och rutiner vi hjälper till att ta fram. 

RealTests partnerroll i olika kvalitetssäkringsprojekt kommer hela tiden breddas jämnt med att komplexiteten i dagens industrisystem ökar. Vi arbetar nära våra kunder vilket medför att vi kan ta ett brett ansvar för att utveckla de processer som krävs för en bra kvalitetssäkring genom den förståelse om de krav som ställs. Det är vår kunds behov som styr och vår kompetens kan anlitas för mindre delprojekt eller för helhetsåtaganden där vi tar ett brett ansvar.

RealTests medarbetare kan anlitas för olika faser i arbetet. De kan anlitas tidigt för att dra upp riktlinjerna för en kundanpassad process med en tydlig beskrivning av alla nödvändiga moment fram till att ett system eller en produkt är klar att tas i drift. Under processen kan de sedan agera som kravhanterare, testledare, testare samt som projektledare vid framtagning och ledning av projekt. Vi kan också agera som mentorstöd inom dessa roller. 

Vår kompetens

  • Utveckling av teststrategier och testmetodik
  • Utformning och utveckling av arbetsprocesser som förenklar och skapar samordning runt kvalitetsarbetet
  • Kravställning och kravhantering
  • Resursförstärkning hos kund
  • Kompletta projektåtaganden
  • Ledning av testprojekt
  • Functional Safety/SIL (Safety Integrity Level)
  • Validering och verifiering
  • Kundanpassad utbildning
  • Förvaltning baserad på RealTests förvaltningsmodell

Västerås

Pilgatan 8c,
721 30 Västerås

Tel: 021-129601
info@realtest.se

Stockholm

Sundbybergs Torg 1
172 67 Sundbyberg

Tel: 021-129601
info@realtest.se

En del av Real Cognit Group