Systemutveckling

RealTest

Systemutveckling

RealTest har erfarna och drivna konsulter inom systemutveckling. Våra systemutvecklare har en gedigen erfarenhet av Microsofts .Net-plattform och utvecklingsverktyg. Vi utvecklar applikationer och integrerar system för bl.a. Windows och webb och hjälper våra kunder genom hela utvecklingsprocessen både i form av resursförstärkning och helhetsåtaganden. Vi är inte främmande för att ta rollen som teknisk rådgivare och mentor i de olika systemutvecklingsprojekt vi åtar oss.

I dagens informationssamhälle är insamlingen av rätt information en förutsättning för en effektiv organisation. Ofta handlar det om att nyttja och interagera information mellan företagets olika delsystem, men det kan även vara att hantera information inom ett företag eller mellan företaget och dess kunder. Detta med hjälp av ett effektivt och lättanvänt intranät eller webbplats.

För att ett projekt ska bli lyckat är en förutsättning att ta sig tid att sätta sig in i kundens verksamhet och problem samt att förstå vilken teknisk lösning som passar bäst. Därav kommer vi gärna in tidigt i processen och tillsammans med kunden diskuterar olika tekniska lösningar, vanligtvis genom en workshop där vi diskuterar varje funktion och hur de ska prioriteras med kunden. Detta tidsupskattas sedan och allt summeras i en backlog som ligger grund för projektet. 

Vår kompetens

 • .NET
 • WPF
 • WCF
 • C/C++
 • Databaser och datakommunikation
 • SharePoint och EpiServer
 • Appar
 • Scrum
 • Projektledning
 • Arkitektur
 • Teknisk rådgivning/mentor stöd
 • Förvaltning

  Västerås

  Pilgatan 8c,
  721 30 Västerås

  Tel: 021-129601
  info@realtest.se

  Stockholm

  Sundbybergs Torg 1
  172 67 Sundbyberg

  Tel: 021-129601
  info@realtest.se

  En del av Real Cognit Group