Produktutveckling

RealTest

Produktutveckling

I den utvecklingsmodell som Realtest tillämpar  samlas i den inledande fasen in kunskap om kundbehov, användningsområde och användarkrav. Vi bedömer olika alternativ inom ramarna för kreativa idédiskussioner. Ett självklart mål för oss är att driva idéarbetet med starkt fokus på att den produkt som ska utvecklas ska resultera i verkliga kundvärden och nyttoeffekter.

Design- och konstruktionsarbetet följs av en tillverkningsfas som omfattar programutveckling, elektrisk och mekanisk konstruktion. Genom ett nära samarbete med partners inom exempelvis mekanik kan vi bilda tvärfunktionella team som samarbetar effektivt hela vägen fram till färdig produkt.  RealTest kravställer, teamleder och är sammanhållande mot slutkund.

Det är oerhört viktigt att ett innovativt idéarbete drivs även efter att en första generation av en produkt tagits fram. RealTest tar ansvar för det genom att följa produktens användning hos kund, fånga upp nya behov och krav samt omsätta dessa till vidareutveckling av funktioner och kanske också mer omfattande kundanpassningar.

 

Västerås

Pilgatan 8c,
721 30 Västerås

Tel: 021-129601
info@realtest.se

Stockholm

Sundbybergs Torg 1
172 67 Sundbyberg

Tel: 021-129601
info@realtest.se

En del av Real Cognit Group