För våra kunder innebär våra resurser inom Produktutveckling att man kan fokusera på sin kärnverksamhet och vara trygga i att vi kan utveckla exakt den produkt eller lösning man behöver. Utvecklingsarbetet bedrivs efter en modell som är starkt förankrad i att den ska resultera i produkter och lösningar som skapar väsentliga kundvärden.

151013RealTest_H8A9068”Vi utvecklar produkter som skapar viktiga kundvärden”

Några exempel på det är en portabel testutrustning vi utvecklat och som förenklar testarbetet ute på fältet inom tågtransportsektorn, en portabel testutrustning som gör att en global maskintillverkare kan effektivisera sin underhålls- och reparationsprocess samt en programvara/app som förenklar övervakningen av en kritisk produktionsprocess hos ett tillverkningsföretag.

151013RealTest_H8A9437”Analys av kundbehov och nyttoeffekter”

I den inledande fasen av den utvecklingsmodell som RealTest tillämpar samlar vi in kunskap om kundbehov, användningsområde och användarkrav. Vi bedömer olika alternativ inom ramarna för kreativa idédiskussioner. Ett självklart mål för oss är att driva idéarbetet med starkt fokus på att den produkt som ska utvecklas ska resultera i verkliga kundvärden och nyttoeffekter. 

”Bildande av tvärfunktionellt team med våra partners”

Design- och konstruktionsarbetet följs av en tillverkningsfas som omfattar programutveckling, elektrisk och mekanisk konstruktion. Genom ett nära samarbete med partners inom exempelvis mekanik kan vi bilda tvärfunktionella team som samarbetar effektivt hela vägen fram till färdig produkt.  RealTest kravställer, teamleder och är sammanhållande mot slutkund.

151013RealTest_H8A9047

Att ett innovativt idéarbete drivs även efter att en första generation av en produkt tagits fram är därför oerhört viktigt. RealTest tar ansvar för det genom att följa produktens användning hos kund, fånga upp nya behov och krav samt omsätta dessa till vidareutveckling av funktioner och kanske också mer omfattande kundanpassningar.

RealTest_Symbol_PANTONE_187_CKontakta oss gärna så berättar vi mer!