westinghouse-example

”Vi hjälper industrin möta nya krav på kvalitetssäkring”

Under 2012 startades ett nytt europeiskt projekt där ett stort antal industriföretag och organisationer gick samman för att lösa ett av de största problemen för programvaruintensiva industrier: Kvalitetssäkring av komplexa och konfigurerbara system i miljöer där säkerhetskraven är höga. Man konstaterade att kvalitetssäkring med traditionella testmetoder inte längre räcker till när komplexiteten och antalet konfigurationer i programvaror ökar drastiskt.

”Kravställare, testledare och processutvecklare är några av våra roller i kvalitetssäkringsprojekt”

Våra medarbetares kunskap om de krav som ställs på kvalitetssäkring är stor och de vet hur viktigt det är att arbeta med kvalitetsfrågorna ur ett brett perspektiv. De anlitas för att utveckla krav- och teststrategier, för att förbättra processer samt för att förvalta och ge användarstöd runt de miljöer och rutiner vi hjälper till att ta fram. RealTest partnerroll i olika kvalitetssäkringsprojekt har breddats och kommer att breddas allt mer i takt med att komplexiteten i dagens industrisystem hela tiden ökar. Vi arbetar nära våra kunder och den insikt vi får om de krav som ställs gör att vi kan ta ett brett ansvar för att utveckla processerna och den metodik som krävs för en bra kvalitetssäkring. RealTests medarbetare kan anlitas för olika faser i det arbetet. De kan anlitas tid151013RealTest_H8A8892igt för att dra upp riktlinjerna för en kundanpassad process med en tydlig beskrivning av alla nödvändiga moment fram till att ett system eller en produkt är klar att tas i drift. Under processen kan de sedan agera som kravhanterare, testledare, testare samt som projektledare vid framtagning och ledning av projekt. Vi kan också agera som mentorstöd inom dessa roller. RealTests erbjudande inom kvalitetssäkring är lika flexibelt som de tjänster vi erbjuder inom våra övriga områden. Det är vår kunds behov som styr och vår kompetens kan anlitas för mindre delprojekt eller för helhetsåtaganden där vi tar ett brett ansvar.

”Utbildning som ger ökad kunskap och motivation”

Med snart femton års erfarenhet av arbete med test- och mätsystem, inbyggda system, kvalitetssäkring samt system- och produktutveckling för krävande industrikunder finns det en både bred och djup kunskapsbank hos RealTests medarbetare. Vi delger oss gärna av den kunskapen! Precis som för våra tjänster kan vi skräddarsy utbildningstillfällen som är direkt anpassade till vår kunds behov. Våra specialister inom kvalitetssäkring kan också leda workshops och utbildningar som bidrar till en värdefull kompetensutveckling och ett ökat engagemang i kundens organisation.

Vår kompetens

  • Utveckling av teststrategier och testmetodik
  • Utformning och utveckling av arbetsprocesser som förenklar och skapar samordning runt kvalitetsarbetet
  • Kravställning och kravhantering
  • Resursförstärkning hos kund
  • Kompletta projektåtaganden
  • Ledning av testprojekt
  • Functional Safety/SIL (Safety Integrity Level)
  • Validering och verifiering
  • Kundanpassad utbildning
  • Förvaltning baserad på RealTests förvaltningsmodell

RealTest_Symbol_PANTONE_187_CKontakta oss gärna så berättar vi mer!