RealTest konsulter har arbetat med industriell test- och mätsystemutveckling i många olika projekt och i många olika produktionsmiljöer.

Exempel-Testsystem-5”Den erfarenheten och den samlade kunskapen vi har ger ett stort värde för våra kunder när de ställs inför nya utmaningar.”

Genom att återanvända vår samlade erfarenhet behöver vi inte starta från noll varje gång vi inleder ett nytt kundprojekt. Resultatet blir en snabbare utveckling som kan utföras av färre personer vilket betyder kostnadseffektivitet.

Att vi arbetar med objektorienterade testramverk och effektiva processer bidrar också till att korta utvecklingstiderna. Det mångåriga samarbetet med bland annat ABB som är världsledande inom kraft- och automationsteknik samt Westinghouse inom kärnkraftsområdet ser vi som ett bevis för vår starka position som kunskapspartner och specialistföretag inom test- och mätsystem.

151013RealTest_H8A8921”Långsiktiga kundrelationer är viktigt både för oss och våra kunder.”

Nyckelord för RealTests kompetensområde Test- och Mätsystem är flexibilitet, bredd och helhetslösningar. Våra kunder inom olika industribranscher vet att vi har kapaciteten och kompetensen som krävs. Det gäller både vid nyutveckling av ett system och när vi anlitas för att vidareutveckla och förbättra befintliga test- och mätsystem. 

Den mångåriga industriella erfarenheten hos våra medarbetare gör också att de kan axla många olika roller. Vi anlitas för att utveckla allt från små testsystem till stora helautomatiska mätsystem. Ibland gör vi det på plats hos vår kund och andra gånger i RealTest egna lokaler. Vi tycker också om att möta många olika utmaningar och anpassa resurserna till våra kunders behov. Vi åtar oss gärna helhetsansvar vid utveckling ett nytt testsystem eller mätsystem där det också ingår driftsättning och utbildning av personal på plats. I andra uppdrag förstärker vi kundens eget utvecklingsteam med den relevanta kompetens som kan behövas under olika faser i ett utvecklingsprojekt. Vi kan också ta ett långsiktigt förvaltningsansvar för ett färdigutvecklat system.

Vår kompetens

  • Simulatorer
  • Kundanpassade mätsystem
  • Automatiserade testsystem
  • Elektronikkonstruktion inom analog och digital teknik
  • Programutveckling i LabView och TestStand
  • Systemdesign
  • Industriell bildbehandling
  • Teknisk projektledning
  • Förstudier
  • Erfarenhet av databaser och datakommunikation

RealTest_Symbol_PANTONE_187_CKontakta oss gärna så berättar vi mer!