Systemutveckling

151013RealTest_H8A9418 RealTest har erfarna och drivna konsulter inom systemutveckling. Våra systemutvecklare har en gedigen erfarenhet av Microsofts .Net-plattform och utvecklingsverktyg. Vi utvecklar applikationer och integrerar system för bl.a. Windows och webb. Vi hjälper våra kunder genom hela utvecklingsprocessen både i from av resursförstärkning och helhetsåtaganden och vi är inte främmande för att ta rollen som teknisk rådgivare och mentor i de olika systemutvecklingsprojekt vi åtar oss.

151013RealTest_H8A8964”För oss är det viktigt att vi förstår kundens verksamhet för att vi ska kunna leverera värdeskapande tjänster till våra kunder.”

Vi lever idag i ett informationssamhälle där insamlingen av rätt information är en förutsättning för en effektiv organisation. I många fall handlar det om att nyttja och integrera information mellan företagets olika delsystem, det kan tex rör sig om att samla relevant produktions- och kvalitetsdata i en gemensam och kundanpassad relationsdatabas.

”Vi kan CMS-verktyg och app-utveckling”

I andra fall kan det finnas behov av informationshantering inom ett företag eller mellan företaget och dess kunder, i form av ett effektivt och lättanvänt intranät eller webbplats. Här kan CMS-verktyg som tex SharePoint eller EpiServer vara ett mycket bra alternativ eftersom det ger en bra överblick och åtkomst över information, datakällor och applikationer. Både SharePoint och EpiServer är baserade på  Microsoft .NET-plattform och de är etablerade plattformar som många företag använder sig av idag. Men oavsett vilket problem kunden står inför så är en förutsättning för ett lyckat projekt är att ta sig tid att sätta sig in i kundens verksamhet och problem och förstå vilken teknisk lösning som passar bäst. Därav kommer vi gärna in tidigt i processen och tillsammans med kunden diskuterar olika tekniska lösningar.

”Vi jobbar gärna agilt”

För att få en bättre uppfattning av kundens funktionella krav och förväntningar av systemet, brukar vi vanligtvis genomföra en workshop i början av projektet där varje funktion diskuteras och prioriteras med kunden för att därefter estimeras/tidsuppskattas. Detta summeras sedan i en backlogg som ligger till grund för projektet.

Vår kompetens

 • .NET
 • WPF
 • WCF
 • C/C++
 • Databaser och datakommunikation
 • SharePoint och EpiServer
 • Appar
 • Scrum
 • Projektledning
 • Arkitektur
 • Teknisk rådgivning/mentor stöd
 • Förvaltning

RealTest_Symbol_PANTONE_187_CKontakta oss gärna så berättar vi mer!