Vår kompetens

RealTest

Tack vare att våra konsulter besitter djup kompetens inom sina  specialistområden kan vi avlasta och förstärka våra kunders utvecklingsprojekt.

Test- och Mätsystem

RealTest erbjuder kundanpassade mätsystem och automatiserade testsystem. Vi kan hjälpa er med resursförstärkning på plats, alternativt utvecklar vi ert nya system i våra lokaler. Våra leveranser sker alltid med hög kvalitet.

Inbyggda system

Genom åren har vi byggt upp en stor kunskap om utveckling av inbyggda system. Vi förstår komplexiteten och samspelet mellan mjukvara, elektronik och realtidskraven i våra kunders system.

Produktutveckling

Produktutveckling och produktion blir allt mer komplext. I vår roll som leverantör arbetar vi mycket med att förstå kundens verksamhet och behov för att vi i nära samarbete med kunden kan utveckla unika produktlösningar.

Systemutveckling

Vi utvecklar applikationer och integrerar system för bl. a. Windows och webb. För oss är det viktigt att förstå kundens verksamhet och stötta kunden genom hela utvecklingsprocessen.

Kvalitetssäkring

Vi har ett högt kundfokus och eftersträvar hög kvalitet i våra kundleveranser. Med kvalitet menas såväl funktionell kvalitet såsom förändringsbarhet, återanvändbarhet samt möjlighet att förvalta.

Förvaltning

Vi har utformat en unik förvaltningsmodell som används med framgång hos våra kunder inom så väl bank & finans samt industrin. Modellen är flexibel och passar både små och stora förvaltningsåtaganden.

Västerås

Pilgatan 8c,
721 30 Västerås

Tel: 021-129601
info@realtest.se

Stockholm

Sundbybergs Torg 1
172 67 Sundbyberg

Tel: 021-129601
info@realtest.se

En del av Real Cognit Group